Fri frakt | Betala enkelt med Klarna

Allmänna villkor

Genom att lägga en beställning bekräftar du att du har läst igenom – och accepterar att vara bunden av – dessa användarvillkor samt lämnar ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter

Allmänt om Perswall

För att handla hos Perswall måste du vara minst 18 år och behörig att ingå avtal. I de här allmänna köpvillkoren finner du de regler som gäller när du beställer varor hos oss. Med benämningarna ”vi, våra, vårt och oss” nedan avses Perswall (Borås Tapetfabrik AB). Genom att kryssa i att du godkänner våra villkor accepterar du att vara bunden av den vid var tid aktuella versionen av dessa. Då olika skärmar och individuella skärminställningar påverkar färgåtergivning kan vi inte garantera att färgnyanserna på varorna stämmer överens med de bilder som visas när du som konsument besöker vår sajt. Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

Avtalspart & betalningsvillkor

Alla digitaltryckta tapeter och tapetprover köps och betalas alltid online direkt vid köptillfället från Perswall (Borås Tapetfabrik AB). Betalning sker i kassan via vår betalningspartner Klarna.

Registrering & personuppgiftshantering

När du beställer måste du lämna de uppgifter som begärs i registreringsformuläret. Uppgifterna inkluderar namn, adress och kontaktinformation, inklusive en fungerande e-postadress. Dina uppgifter behandlas av oss i syfte att uppfylla vårt avtal med dig, att leverera dina produkter med mera. Vi kommer även att använda dina uppgifter för att skicka erbjudanden och berätta om nya produkter eller tjänster. Dina personuppgifter kan även komma att överföras mellan oss och andra bolag i vår koncern.

Genom att fylla i dina uppgifter i samband med att du beställer godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter på detta sätt, i enlighet med personuppgiftslagen GDPR. Om du vill återkalla samtycket kan du göra detta helt eller delvis genom ett skriftligt meddelande till oss, adressen finner du längre ner, under Integritetspolicy. Om ditt återkallande medför att det blir problem för oss på Perswall att fullfölja avtalet eller andra förpliktelser så har vi rätt att vägra leverans av beställda produkter eller säga upp avtalet med omedelbar verkan.

Om du vill ha mer information kring vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på adressen som du finner längst ner. Erbjudanden och nyheter kan ske genom direktutskick via post eller på annat sätt. Perswall skickar däremot ingen reklam till dig via e-post eller SMS/MMS utan att du först uttryckligen begär detta, exempelvis genom att tacka ja/aktivt lämna din mejladress för att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller få SMS-avisering när din tapet levererats.

Beställningar & leveransvillkor

Samtliga produkter på vår sajt säljs till de priser (inklusive mervärdesskatt) som anges på sajten. Om vi avböjer en order så gäller vårt avböjande även för tiden därefter. Beställningen är bindande för oss först efter det att vi bekräftat din beställning. Bekräftelsen skickas normalt per e-post inom 24 timmar efter det att du gjort din beställning och gäller även om den skickats till en felaktig e-postadress. Normal leveranstid är inom 2-5 vardagar från vår bekräftelse. Om din produkt inte kan levereras inom normal leveranstid är vår målsättning att höra av oss med ett datum när leveransen kan ske.

Ångerrätt

Eftersom Perswall erbjuder måttanpassade produkter så gäller inte ångerrätten. Skulle du av någon anledning ångra dig, är du välkommen att kontakta vår kundservice info@perswall.com .

Reklamation

Vi hoppas att du kommer att älska din personliga tapet. Om du mot förmodan skulle upptäcka något fel eller skada på tapeten så ersätter vi dig kostnaden mot uppvisande av orderbekräftelse. Kontakta vår kundservice på info@perswall.com. Eftersom Perswalls tapeter är måttbeställda så kan vi inte återanvända din tapet men vi kommer att återvinna non-woven materialet.

Avstängning av företagskonto

Vi har rätt att stänga ditt företagskonto hos oss om du bryter mot dessa användarvillkor.

Överlåtelse av företagskonto

Ditt konto hos Perswall är personligt och får inte överlåtas till tredje part. Vi har rätt att överlåta samtliga, eller vissa, rättigheter (såsom rätten till betalning) och skyldigheter enligt dessa villkor till annan. Vi har även rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av våra skyldigheter.

Villkorsändring

Ändringar eller tillägg till dessa villkor träder i kraft en månad efter det att de nya villkoren publicerats på vår sajt. Vi har dock alltid rätt att med omedelbar verkan vidta sådana ändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Om du inte godkänner ändring eller tillägg till dessa användarvillkor har du rätt att säga upp ditt företagskonto genom skriftligt meddelande till adressen längst ner. Om du inte säger upp ditt konto anses du ha godkänt de nya villkoren.

Upphovsrätt

Alla bilder, all text och annat innehåll på vår sajt är skyddat av upphovsrätt, varumärkesskydd och andra immaterialrättsliga regler och lagar. Om inte annat anges är allt material på sajten vår exklusiva egendom, du får med andra ord inte ta våra bilder och göra något annat med dem.

Force majeure

Part är inte ansvarig för dröjsmål eller förlust som beror på omständighet som part inte råder över och som väsentligt försvårar uppfyllelsen av förpliktelser i fråga, eller som medför att uppfyllandet av förpliktelser inte är ekonomiskt försvarbart. I det fall en part önskar åberopa sådan omständighet ska den andra parten underrättas utan dröjsmål.

Tvingande lagstiftning

Ingenting i dessa villkor får tolkas så att det utgör undantag eller avståenden från tvingande lagstiftning tillämplig vid köp enligt dessa villkor.

Tvister

Tvist med anledning av dessa villkor ska avgöras av svensk domstol. Vi följer som regel Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Integritetspolicy

Vi arbetar för att säkerställa att din integritet skyddas vid användning av våra tjänster. Vi har därför en policy som fastställer hur dina personuppgifter ska behandlas och skyddas. Denna integritetspolicy gäller de kunder som berörs av Embellence group samtliga varumärken och dess webbsidor: Embellence group, Perswall, Borås Tapetfabrik, Boråstapeter, Cole & Son, Wallpapermatch och Wall&Déco.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Perswall genom Borås Tapetfabrik AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom bolaget, samt av våra biträden.

Vad samlar vi in för personuppgifter?

Vi samlar in personuppgifter som behövs för att tillgodose våra kunders beställningar. De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifterna som du själv ger oss. I de flesta fall är det kontaktinformation såsom namn, telefonnummer, e-mail och adress.

Hur använder vi dina personuppgifter?

  • För att bearbeta våra kunders beställningar.
  • För att skicka dig aviseringar om leveransstatus.
  • För att kontakta dig vid leveranser av dina varor.
  • För att besvara dina frågor.

Vi sparar dina uppgifter så länge som det krävs för att uppfylla ovanstående ändamål eller så länge som vi enligt lag är skyldiga att göra detta. Därefter raderas dina personuppgifter.

Hur skyddas uppgifterna?

Vi följer de lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, förenliga med branschstandard, för att säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den. All information om dig som privatperson lagras inom den Europeiska Unionen. Endast en begränsad andel anställda har tillgång till informationen om dig och deras hantering av informationen är strikt reglerad.

Dina rättigheter

Du har rätt att veta vad vi gör med dina personuppgifter, när och hur dina personuppgifter behandlas och varför. Du har dessutom rätt att få tillgång till dina personuppgifter samt att få dem, flyttade, rättade, eller raderade.

Rätt till tillgång

Du kan kostnadsfritt en gång om året, begära information om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamålen med behandlingen av dessa personuppgifter och information om varifrån dessa personuppgifter har inhämtats. Begäran om att få ta del av sådan information skall vara skriftlig och skickas till oss på nedan adress:

Perswall
Borås Tapetfabrik AB
att: Dataskyddsombud
Box 1
501 13 Borås

För att kunna hitta dina personuppgifter, samt kunna skicka dem till dig behöver vi namn, personnr, adress, telefonnummer och e-postadress. Ange även vilken e-postadress du vill ha informationen skickad till, samt vilket lösenord du vill att den komprimerade filen har. För att säkerställa att det enbart är Du som får tillgång till dessa uppgifter är det viktigt att du utöver din namnteckning också skickar med en kopia på en godkänd identifikationshandling i din förfrågan.

Rätt till rättelse

Vi ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar är korrekta och uppdaterade. Märker du dock att vi har felaktiga uppgifter om dig har du rätt att begära att vi rättar sådana uppgifter. Du har också rätt att komplettera med sådana personuppgifter som du anser saknas och som är relevanta med hänsyn till det ändamålet vi har med behandlingen av dina personuppgifter. Om uppgifterna har rättats på din begäran kommer vi se till att informera dem som vi har lämnat ut uppgifterna till om att uppgifterna har rättats. Detta gäller dock inte om det skulle visa sig vara omöjligt eller innebära en alltför betungande insats. På din begäran kommer vi att informera dig om till vem rättelsen har lämnats ut.

Rätt till radering

Vi sparar dina Kunduppgifter så länge som du är kund hos oss. När avtalet mellan oss har upphört raderas de, förutom då vi enligt lag är skyldiga att spara dem under en längre tid (exempelvis enligt bokföringslagen). Som kund har du alltid rätt att vända dig till oss och be att dina personuppgifter raderas. I följande fall måste personuppgifter raderas:

  • Om personuppgifterna inte längre behövs för de ändamål som vi har samlat in och behandlar dem för;
  • Om behandlingen grundar sig enbart på ditt samtycke och du återkallar detta samtycke;
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att personuppgifterna behandlas;
  • Om du motsätter dig den personuppgiftsbehandlingen som sker efter en intresseavvägning och det inte finns berättigande skäl som väger tyngre än ditt intresse;
  • Om personuppgifter inte behandlas enligt regleringen;
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Klagomål

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål.

Cookies

För att tillförsäkra oss om att du får den mest relevanta informationen och den bästa servicen när du använder våra och våra samarbetspartners onlinetjänster samlas information in genom så kallade cookies på din utrustning.

Varukorg

Din varukorg är tom.

Vanliga frågor

Vilka mått har tapeterna?

Alla våra tapetvåder är 45 cm breda. Höjden och den totala längden anpassas alltid efter de mått du anger när du lägger din beställning.

Vad är det för material/kvalité på produkterna?

Våra tapeter är digitaltryckta på högkvalitativt non-woven FSC-certifierat papper. Tack vare våra digitaltryckta tapeter kan vi skapa tapetdrömmar med hög upplösning, utan att tumma på miljö och kvalité.

Eget foto

Kommer min beställning kontrolleras innan tryck?

Varje beställning med eget motiv kontrolleras manuellt av våra grafiska designers innan tapeten går till tryck. Skulle det vara några problem med upplösningen kommer vi att kontakta dig.

Vad händer med min bild efter uppladdning och produktion?

Vi sparar din fil i 6 månader efter produktion. Skulle tapeten bli skadad i transporten eller ett misstag hända under tapetseringen kan vi enkelt och snabbt ordna en ny. När de 6 månaderna passerat raderas din fil från våra servrar.

Betalning

Vilka betalningslösningar erbjuder ni?

Vi erbjuder kortbetalning och flexibla betalningslösningar via Klarna; faktura, delbetalning och direktbetalning.

Information angående Klarna

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Order

När får jag en orderbekräftelse?

Du bör få din orderbekräftelse skickad till angiven e-postadress inom 24 timmar efter lagd beställning. Om du inte fått en orderbekräftelse, kontakta kundtjänst på info@perswall.com.

Kan jag ändra min order?

Eftersom vi trycker våra produkter efter specifika mått och önskemål kan produkten inte returneras efter den gått i tryck. Om du önskar att lägga till eller korrigera något med din order bör du kontakta kundtjänst direkt, om ordern ej har gått i tryck kan möjlighet till ändring finnas. Kontakta kundtjänst på info@perswall.com.

Kan jag returnera en order?

Eftersom Perswall erbjuder måttanpassade produkter så gäller inte ångerrätten. Skulle du av någon anledning inte vara nöjd med produkten är du givetvis välkommen att kontakta vår kundtjänst på info@perswall.com. Prover kan inte returneras.

Leverans

Vad kostar frakt?

Vi bjussar givetvis alltid på fraktkostnader inom Sverige.

Vad händer om min produkt är skadad vid leverans?

Om du har haft otur med din produkt och fått en vara med fel, ersätter vi självklart den med motsvarande felfri vara. För att göra detta behöver order uppvisas. Perswall ansvarar inte för måleri- och omtapetseringskostnader eller kostnader för tidsförlust och annan indirekt skada. Det är därför viktigt att du inspekterar tapeten innan uppsättning så möjliga fel kan upptäckas.

Så här enkelt tapetserar du!

Du behöver:

tapet, en roller, tråg, pensel, vattenpass, stållinjal/spackelspade, mjuk svamp, tapetvektyg, blyertspenna, spatel, sax, borste, en behållare med vatten och för bäst resultat ett non-woven-lim.

1. Förbered underlaget

Det är viktigt att förbereda underlaget som ska tapetseras. I vår tapetskola kan du läsa mer om hur du förbereder olika underlag.

Det är också bra att förbereda tapetrullen innan du börjar tapetsera. Det gör du genom att skära eller klippa av varje våd vid markeringarna. Det kommer underlättar uppsättningen och göra att du vill tapetsera om ofta!

2. Använd ett vattenpass

Loda in den första tapetvåden med vattenpass eller med snöre och sax. Rita förslagsvis in riktlinjer på underlaget för en exaktare uppsättning.

3. Täck hela ytan med lim

Börja limma väggen motsvarande 2-3 tapetvåders bredd (90-135 cm). Det är viktigt att hela ytan täcks med lim utan att lämna kala fläckar, en oklistrad fläck blir en blåsa på tapeten. Var noga med att det är ett tunt jämnt lager lim över hela ytan. Använd pensel där det är svårt att komma åt med rollern.

4. Se upp för veck!

Följ instruktionerna på vådens ovan- och underdel. Titta vad som är upp och vad som är ner. Vik försiktigt ihop våden på mitten, det får inte bildas veck i våden. Ha mönstret inåt när du för den till väggen för att undvika att få lim på framsidan. Fäst sedan överdelen i rätt höjd och rätt position innan du släpper ner våden.

5. Blir det fel – börja om

Loda in den första vådens ovan- och underdel innan du “pressar” fast tapeten. Försök aldrig vrida en våd till rätt position. Har det blivit fel, lossa våden och börja om. Limma om det torkat. Om det kommer lim på tapeten, gnugga inte. Använd en mjuk svamp och vatten för att torka bort limmet. Med en torr svamp slipas mönster och tryck bort från tapeten.

6. Använd ett tapetverktyg

Använd tapetverktyget för att släta ut och få bort lim och luftbubblor. Håll tapetverktyget rent. Torka kontinuerligt bort lim och färgöverflöd från tapetverktyget. Arbeta med verktyget från taket mot golvet och från mitten mot kanterna.

7. Var noggrann!

Fortsätt sedan vidare med nästa våd och passa kant i kant. Se noga till att våderna verkligen sitter ihop och inget av underlaget syns emellan. Viktigt att lim finns ända ut i kanterna så att våderna fäster ordentligt.

8. Byt blad ofta

Skär bort allt som inte hör till tapeten. Använd gärna en stållinjal eller spackelverktyg som stöd vid renskärning. Byt blad ofta, ett slött blad trasar lätt sönder tapeten.

9. Upprepa!

Fortsätt sedan vidare med nästa våd tills väggen är färdig. Tänk på att inte stänga igen rummet när du är färdig utan vädra istället igenom rummet till limmet har torkat.